Get Appointment

Chi tiết sản phẩm

PreviewPreviewPreviewPreview

Máy vi sóng QUICKD90

  • Hâm nóng thực phẩm nhanh chóng
  • Truy xuất nguồn gốc thực phẩm qua Qrcode

  • Thân thiện với người dùng
  • Duy trì độ tươi ngon của thực phẩm