Get Appointment

Chi tiết sản phẩm

PreviewPreviewPreviewPreview

Khay nhựa đa lớp

Tối ưu hoá phương thức bảo quản nhằm lưu khí lâu và hạn chế khí từ bên ngoài tràn vào khay kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản.


Khay chứa có rào cản nhiệt được sử dụng trong thiết bị đóng và đậy kín, và trở thành một giải pháp thay thế tuyệt vời cho hộp thủy tinh và kim loại cho nhiều loại thực phẩm. Cho phép kéo dài thời hạn sử dụng và bảo quản thực phẩm bằng cách sử dụng các quy trình từ Đóng gói khí cải tiến MAP.