Get Appointment

Chi tiết sản phẩm

PreviewPreviewPreviewPreview

Màng cản khí cao

Tối ưu hoá phương thức bảo quản nhằm lưu khí lâu và hạn chế khí từ bên ngoài tràn vào khay kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản.


Tối ưu hoá phương thức bảo quản nhằm lưu khí lâu và hạn chế khí từ bên ngoài tràn vào khay kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản.