Get Appointment

Tin Chi Tiết

TÔM ĐƯỢC BẢO QUẢN THEO CÔNG NGHỆ MAP SẼ TỐT NHƯ THẾ NÀO?

News

Kéo dài thời hạn gấp 1.5 đến 2 lần so với cách bảo quản truyền thống.

Thành phần khí được thay đổi để ức chế sự phát triển của vi sinh vật mà không cần qua đông lạnh.

Loại bỏ việc sử dụng hoá chất bảo quản gây hại cho sức khỏe.

Cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc, minh bạch cho người dùng.

RYNAN Agrifoods - Vì bữa ăn ngon và sạch của mỗi người dân Việt


Tin Liên Quan

Author

TS. Nguyễn Thanh Mỹ

Nhà sáng lập

Là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch RYNAN Technologies (Việt Nam), Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã có hơn 30 năm khởi nghiệp thành công với nhiều bằng sáng chế trên khắp thế giới.

BG