Get Appointment

Giải pháp đóng gói khí cải tiến MAP

Sản Phẩm

Giải pháp đóng gói khí cải tiến MAP

Product
rtv220b
Máy đóng gói 2 khay
Yêu cầu thông tin
Product
rtv440A
Máy đóng gói 4 khay
Yêu cầu thông tin
Product
SGA100
Thiết bị đo khí gas
Yêu cầu thông tin
Product
SGM100
Máy phối khí
Yêu cầu thông tin
Phương Pháp

Đóng gói khí cải tiến MAP

Thay đổi thành phần không khí bên trong bao bì bằng một hỗ hợp khí phù hợp nhất đối với từng loại thực phẩm. Giúp kéo dài thời gian bảo quản và duy trì độ tươi ngon của thực phẩm.

Tìm hiểu thêm
Who We Are
ShapeShape
About
Bao bì & Khay nhựa

Màng cản khí cao

Tối ưu hoá phương thức bảo quản nhằm lưu khí lâu và hạn chế khí từ bên ngoài tràn vào khay kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản.

Bao bì định hình
Product
Product
Bao bì túi
Product
Product
Màng cản khí cao
Product

Product
Lựa chọn hoàn hảo

Cho thực phẩm chất lượng

Được tin dùng bởi nhiều nhà phân phối thực phẩm lớn đáng tin cậy.

AboutAbout
AboutShape
Shape
Liên hệ ngay
  • Để được tư vấn miển phí về giải pháp bảo quản thực phẩm không chất bảo quản.
  • Tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.
Contact From BG

LeafShapeLeaf
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
ShapeShapeShapeShapeShapeShape